Vandringsmannen

Os kann du møte på all verdens veier,
vår fot har trått på alle markens muld.
Den bylt vi bær på, det er alt vi eier,
men vi har stjerneglimt og månegull.

Vi har en drøm, en verden bak om pannen,
Så langt den rækker, er den evig vår
Ja, vi har sjø og vi har gyldne lande,
Med nye eventyr hvorhen vi går.

Når sol går ned og det blir skumringstider,
vil bekken nynne oss en melodi,
for vi er vandringsmenn i verden vide
og ingen gledestund går oss forbi.

Vit tar imot og gir med åpne hender,
så glad som vi, er ingen mann på jord,
som vi, når natten sine stjerner tender,
og lar det lyse i en vandrers spor.