Skjønne Helen

Hun var oppdratt i den tro
at hun skulle i hjemmet bo.
Til det kom en holden mand,
samme rike stand

Da hun kjærligheten fik
var hun ikke på guldet rik.
Men en fattig husmandssøn
det blev hennes drøm

Skjønne Helen, fager og ren,
oppdratt i rikdom og herlighet
Hun fant sin drøm, husmandens søn
sin store kjærlighet

Da hun spurgte faren sin,
kan jeg sammen med vennen min
Gå til alters samme vei
svarte faren nei.

Da besluttet pigen brat
at de skulle ta færden fat
Langt derut i fjerne land bort fra bånd og tvang.

Skjønne Helen, fager og ren,
oppdratt i rikdom og herlighet
Hun fant sin drøm, husmandens søn
sin store kjærlighet

De for alltid ville bli,
trofast sammen til evig tid
Trosse farens lov og ret for sin kjærlighet.

Skjønne Helen, fager og ren,
oppdratt i rikdom og herlighet
Hun fant sin drøm, husmandens søn
sin store kjærlighet