Vem kan segla forutan vind?

Vem kan segla forutan vind?
Vem kan ro utan årar?
Vem kan skiljas från vennan sin
utan at fella tårar.

Jag kan segla forutan vind
jag kan ro utan årar.
Men ej skiljas från vennen min
Utan at fella tårar.